dr ANNA STRZAŁKOWSKA – z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka, aktywna działaczka na rzecz praw człowieka. Koordynatorka prac nad politykami równości w Gdańsku oraz zespołu eksperckiego ds. praw osób LGBT+ w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Współprzewodnicząca pierwszej kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Gdańska. Obecnie jest związana ze Związkiem Miast Polskich, gdzie wraz z Zespołem ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania pracuje nad koncepcją Miast Praw Człowieka. Jest założycielką Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT+ Tolerado oraz Fundacji Tęczowe Rodziny.

KIEDY SIĘ SPOTKAMY?
16 czerwca, 09.00-11.00 podcas warsztatu „W jaki sposób mogę zastosować Deklarację Praw Człowieka w moich działaniach?”

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej