JACEK GRALCZYK – Wędrowny Sztukmistrz Idei. Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od początku jego istnienia – członek Rady Programowej. Edukator, między innymi: wykładowca Collegium Civitas i członek założyciel Instytutu Edukacji Zaangażowanej im H. Radlińskiej. Aktywnie zaangażowany w kilkuletnią realizację programów Narodowego Centrum Kultury, przede wszystkim programu wsparcia domów kultury „Dom Kultury+” i programu wsparcia edukacji kulturowej „Bardzo Młoda Kultura”. Współorganizator inicjatywy Forum Kraków – zrzeszenia animatorek i animatorów kultury z całego kraju. Członek zespołu tworzącego koncepcję i aktywny uczestnik wszystkich edycji NieKongresu animatorów i animatorek kultury.

KIEDY SIĘ SPOTKAMY?
15 czerwca, 15.00-18.00: warsztat „Ratownicy wspólnot lokalnych, naprawiacze świata i pracownicy kultury – kim jesteśmy?”. Prowadzenie: Beata Cyboran, Jacek Gralczyk, Paweł Kamiński, Piotr Knaś, Łukasz Samborski, Dorota Sentkowska

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej