JOANNA GRANDZICKA – doświadczona trenerka biznesu, która w ramach realizowanych projektów wspiera swoich klientów i klientki we wdrażaniu zmian mających na celu budowanie zrównoważonego środowiska pracy w oparciu o zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, stopniowe oddawanie kontroli i dopasowanie ról do obecnych w zespole talentów, kompetencji i umiejętności.
Z właścicielami firm i organizacji oraz menadżerami wyższego i średniego szczebla, Joanna pracuje również jako mentorka biznesowa. Jest facylitatorką pracy grupy oraz coachem Action Learning – coachingu grupowego ukierunkowanego na działanie rozwojowe według krocząco stawianych celów biznesowych w stałej grupie uczestników i uczestniczek. Joanna jest absolwentką Wydziału Filologicznego (polonistyka) i Wydziału Nauk Społecznych (nauki polityczne) Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej i licznych kursów i szkoleń.

KIEDY SIĘ SPOTKAMY?
14 czerwca, 16.30-18.30 ANIMACJA W PRZYSZŁOŚCI – wystąpienia i dyskusja. Wystąpienia: Zofia Dworakowska, Marta Białek, Wojciech Sańko, Ola Zając. Moderacja: Joanna Grandzicka → hala PLENUM (sesja plenarna)

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej