PAWEŁ KAMIŃSKI – dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu. Menedżer i animator kultury z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury. Jest ekspertem w dziedzinie funkcjonowania instytucji kultury, autorem książki Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi oraz Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługi oraz licznych publikacji specjalistycznych, a także naukowych z zakresu zarządzania w kulturze i ekonomii kultury. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl.
Z wykształcenia socjolog i specjalista z zakresu zarządzania. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent licznych szkoleń i kursów, w tym m. in. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczył w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym m. in. jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom w programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury, był koordynatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. Wielokrotnie był członkiem zespołów sterujących programów dotacyjnych: Kultura dostępna (MKiDN) oraz Kultura – Interwencje (NCK). Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW.
Jest współautorem „Koncepcji polityki kulturalnej na Dolnym Śląsku na lata 2021-2026” i członkiem zespołu eksperckiego Strategia Wrocławia 2025.

KIEDY SIĘ SPOTKAMY?
15 czerwca, 15.00-18.00: warsztat „Ratownicy wspólnot lokalnych, naprawiacze świata i pracownicy kultury – kim jesteśmy?”. Prowadzenie: Beata Cyboran, Jacek Gralczyk, Paweł Kamiński, Piotr Knaś, Łukasz Samborski, Dorota Sentkowska

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej