ZOFIA BISIAK – absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, artystka plastyczka, kuratorka wystaw, animatorka amatorskiego ruchu artystycznego, aktywnie wspierającą rozwój sztuki nieprofesjonalnej w Polsce, inicjatorka wielu programów i projektów związanych z edukacją artystyczną, architektoniczną i przestrzenną. Jest autorytetem w dziedzinie animacji kultury, znawczynią sztuki ludowej i nieprofesjonalnej w Polsce.

KIEDY SIĘ SPOTKAMY?
Wystawa „…całe stado dmuchawców oczekuje wiatru”, na której zaprezentujemy prace z papieru czerpanego autorstwa Zofii Bisiak-Bystram, będzie towrzyszyć NieKongresowi w hali PLENUM.

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej