„…całe stado dmuchawców oczekuje wiatru”, Zofia Bisiak-Bystram [wystawa]

KIEDY: wystawa prezentowana będzie przez cały czas trwania NieKongresu
GDZIE: hala PLENUM
ZAPISY: nie

„…całe stado dmuchawców oczekuje wiatru” to wystawa medytacyjnych prac Zofii Bisiak-Bystram wykonanych w technice papieru czerpanego. Tworzone przez artystkę obiekty nie są podkładami, tłem dla tekstu lub obrazu, ale dziełami samymi w sobie. Jej delikatne realizacje towarzyszyć będą sesjom plenarnym, budując swoisty patronat autorki nad NieKongresem.

Tak o Zofii Bisiak-Bystram pisze prof. Ewa Latkowska:
„Zofia Bisiak również czerpie papiery. Jej papierowe dzieła prowadzą widza do refleksji nad złożoną urodą świata roślin. Zosia zatrzymuje je w kartkach papieru, wiodą tam nowe życie, prezentując urodę podległą zmianom. Te obrazy odwołują się do przemienności pór roku, od wzrostu, poprzez dojrzałość i czas pozornej straty. To nie są kwiatki z rabatki. Role pierwszoplanowych bohaterów grają tam rośliny otaczające Łucznice zewsząd. Takie rośliny, które idąc na spacer i podziwiając widoki mijamy nie przyjrzawszy się im wcale, bohaterowie drugiego planu. Artystka prezentuje je formą kart przeskalowanego pamiętnika. Zatapiając urodę roślin w papierowej materii, stwarza dla nich nowe przestrzenie wizualne, aby dzielić się z widzem ich budzącym zachwyt pięknem”.

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej