Ratownicy wspólnot lokalnych, naprawiacze świata i pracownicy kultury – kim jesteśmy? [warsztat]

KIEDY: 15 czerwca, 15.00-18.00
ZAPISY: tak
PROWADZENIE: Piotr Knaś (Forum Kraków) oraz Dorota Sentkowska i Łukasz Samborski (Fundacja RC)

Podczas warsztatów będziemy pracować nad mapą animacji kultury w Polsce. Na tej mapie chcielibyśmy zebrać wszystkie istotne wątki dotyczące statusu, przyszłości oraz idei obecnych na polu animacji. Z jednej strony chcemy rozpoznać elementy naszej różnorodności, z drugiej poszukać wątków, o które możemy wspólnie dbać, na rzecz których możemy razem lobbować. Pragniemy również dookreślić kierunki zmian, co do których zgadzamy się, że muszą nastąpić.

Punktem wyjścia do pracy nad mapą będą wnioski z przeprowadzonych wcześniej debat online związanych z tematami: animacji w sferze publicznej, szkoły animacji oraz lokalnych praktyk i działań terenowych. Finalna postać mapy pozwoli nam, niezależnie od różnic, budować relacje. Może też wyznaczać kierunki współpracy z mecenasami, partnerami czy interesariuszami.

16 czerwca, 13.45-14.00 – podczas sesji plenarnej Piotr Knaś podsumuje wyniki warsztatów oraz debat online, które poprzedziły NieKongres

DOSTĘPNOŚĆ: przestrzeń w pełni dostępna (piętro z windą)

Fot. zdjęcie ilustracyjne z archiwum IKM

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej