Stowarzyszenie 180 Stopni [wizyta studyjna]

KIEDY: 15 czerwca, 15.00-18.00
ZAPISY: tak
UWAGA: spotkanie w stwowarzyszeniu jest częścią bloku wizyt studyjnych w ośrodkach kulturalnych i społecznych w dzielnicy Nowy Port. Blok odbędzie się w godz. 16.00-19.30 (patrz program)

Stowarzyszenie 180 Stopni to przede wszystkim idea współtworzenia przestrzeni rozwoju osób młodych, wzmacniania słyszalności i wagi ich głosu w obszarach i narracjach istotnych dla młodych oraz umacnianie ich obecności we współpodejmowaniu decyzji w obszarach dla nich kluczowych.

Stowarzyszenie prowadzi dwa miejsca (tzw. Youth Pointy) – w Gdańsku i w Gdyni. Stanowią one animacyjno-terapeutyczną przestrzeń demokratycznie współkreowaną przez młodych. Bardzo ważnym dla osób tworzących Stowarzyszenie jest możliwość wpływu młodych na każdy aspekt działania naszych miejsc. Model pracy Stowarzyszenia zakłada wejście w proces animacyjno-terapeutyczny z poziomu grup terapeutycznych, a następnie dojście do grupy liderskiej, zatrudnionej w Stowarzyszeniu w roli „animatorów/ animatorek młodzieżowych”.

Łączenie oddziaływań psychoterapeutycznych i animacji kultury oraz z budowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy to serce działalności Stowarzyszenia. Ekipa 180 to młodzi realizatorzy dźwięku w naszym YP studio muzycznym, a także młodzi zainteresowani intermediami w Ewenement Studio foto-video. 

DOSTĘPNOŚĆ: miejsce dostępne

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej