Stwórz z nami Społeczny Dom Kultury. Otwarte konsultacje modelu społecznego domu kultury

KIEDY: 15 czerwca, 10.00-14.00
ZAPISY: nie
ORGANIZATORZY: Wolskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Dwa główne rodzaje działalności prowadzone przez domy kultury w Polsce to organizowanie wydarzeń artystycznych oraz zajęć edukacyjnych. Mieszkaniec występuje tutaj w roli konsumenta – osoby, która bierze udział w wydarzeniu przygotowanym i prowadzonym przez profesjonalistów. Równolegle do tego modelu pracy z kulturą tworzy się jednak nurt działalności „od dołu” – domy kultury coraz częściej zapraszają mieszkańców do pełnienia roli ekspertów czy organizatorów. Przy instytucjach powstają tzw. Miejsca Otwarte, których zadaniem jest wspieranie oddolnych działań realizowanych przez społeczność lokalną. Domy kultury zapraszają mieszkańców do współdecydowania o kierunkach działania i rozwoju, np. organizując konsultacje społeczne czy powołując Rady Programowe. Przykładów działalności „od dołu” jest z każdym rokiem coraz więcej, dlatego postanowiliśmy opisać ten fenomen oraz zobaczyć, w jaki sposób współgra on z klasycznym sposobem funkcjonowania instytucji kultury.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Chcemy poznać przykłady działań „od dołu” realizowane w domach kultury z Waszych miejscowości oraz skonsultować z Wami wstępny zarys modelu Społecznego Domu Kultury.

Fot. zdjęcie ilustracyjne z archiwum IKM

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej