Sztuka wychodzenia – streetworking jako narzędzie tworzenia oferty kulturalnej dla młodzieży [warsztat]

KIEDY: 15 czerwca, 15.00-18.00
ZAPISY: tak
PROWADZENIE: Wojciech Przybysz

Czym jest streetworking i jak z niego korzystać? Czy może on stać się narzędziem i sposobem na zachęcenie młodych ludzi do udziału w kulturze?

Młodzież od lat stanowi najmniej zaangażowaną i zaopiekowaną przez instytucje kultury grupę odbiorczą. Chociaż osoby należące do tej grupy korzystają z social mediów, nie śledzą profili instytucji kultury ani ofert edukacyjno-kulturalnych. Zmieniające się potrzeby i zainteresowania młodych osób stanowią wyzwanie dla animatorów i animatorek kultury. Naprzeciw potrzebom obu stron przychodzi streetworking. Dotarcie do tej grupy odbiorców i utrzymanie ich uwagi najczęściej udaje się poprzez bezpośredni kontakt, nawiązanie relacji i wspólne tworzenie w atmosferze zaufania i partnerstwa.  

Celem warsztatu jest zdobycie przez uczestniczące osoby kompetencji, które umożliwią im dotarcie do młodych odbiorców, poznanie ich potrzeb, a następnie wspólne opracowanie i dostosowanie działań edukacyjno-kulturalnych.   

Warsztat składać się będzie z dwóch części, teoretycznej i praktycznej, odbywającej się w plenerze.

Fot. zdjęcie ilustracyjne z archiwum IKM

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej