#wymyslmytorazem. Włączanie osób nastoletnich do praktyk kulturowych, w tym artystycznych [debata]

KIEDY: 15 czerwca 12.30-14.00
ZAPISY: nie
UDZIAŁ: Andrzej Błażewicz, Agata Kędzia, Dorota Ogrodzka
KONCEPCJA I MODERACJA: Agata Siwiak

W ramach spotkania chcemy porozmawiać o tym, jak włączać osoby nastoletnie do obiegu kulturowego poprzez praktyki z zakresu animacji, w tym edukacji artystyczno-kulturowej oraz o wyzwaniach, które się z tym celem łączą.

Jak wskazują badania (np. Fundacji Stocznia) i nasze obserwacje, młodzi ludzie uczący się w ostatnich klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych coraz mniej chcą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez instytucje i organizacje kultury. Wyzwaniem dla nas – animatorek i animatorów – jest jednak nie tylko poprawa poziomu uczestnictwa, ale także zmierzenie się z obecną sytuacją młodych ludzi.

Z danych komend wojewódzkich ujawnionych przez Fundację GrowSpace wynika, że w 2022 roku odnotowano 2031 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. To wzrost o 150% w stosunku do 2020 roku. Z kolei według badań Kampanii Przeciw Homofobii w Polsce 70% nastoletnich osób LGBT+ doświadcza różnych form przemocy, u 50% występują nasilone lub silne objawy depresji, a 69% osób uczestniczących w badaniu KPH rozważało samobójstwo. Szczególnie w tej sytuacji bezcenne, czy wręcz konieczne, jest tworzenie przestrzeni praktyk kulturowych, w których różnorodne głosy młodych mogą wybrzmieć bez cenzury i zostać wysłuchane. Młodzież potrzebuje miejsc, które będzie mogła kreatywnie współtworzyć i czuć się w nich bezpiecznie i podmiotowo, niezależnie od pochodzenia, narodowości, sytuacji ekonomicznej oraz tożsamości i orientacji psychoseksualnej.

Czy jako animatorki i animatorzy potrzebujemy systemowego wsparcia, by takie przestrzenie (współ)tworzyć? Co jeśli same/sami nie czujemy się na siłach, by konfrontować się z dramatami młodych? Jakie rozwiązania w tym zakresie możemy wdrożyć?

Po panelu zostanie zaprezentowany program Instytutu Kultury Miejskiej #tytulwymyslimyrazem („Tytuł wymyślimy razem”) – podzielimy się naszymi planami w tym zakresie.

Fot. zdjęcie ilustracyjne z archiwum IKM

© 2024 Instytut Kultury Miejskiej