Zapisy na wydarzenia

Wybierz poniżej wybrane wydarzenia, w których chcesz uczestniczyć. Liczba miejsc ograniczona.

Dzień 14.06.2023 r.

Dzień 15.06.2023 r.

WARSZTAT: „Drogi do otwartości” - grupa 1: „Droga do wielokulturowości”.
Prowadzenie: Anastasiia Spitsina . Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/droga-do-otwartosci-warsztat/
WARSZTAT: „Drogi do otwartości” - grupa 2: „Droga do różnorodności”.
Prowadzenie: Twoja Stara (Piotr Buśko) . Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/droga-do-otwartosci-warsztat/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „Drogi do otwartości” - grupa 3: „Droga do lokalności”.
Prowadzenie: Sulisława Borowska. Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/droga-do-otwartosci-warsztat/
WARSZTAT: „Sztuka wychodzenia”, streetworking jako narzędzie tworzenia oferty kulturalnej dla młodzieży
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/od-wypalenia-do-dobrostanu-praca-w-kulturze-i-kultura-pracy-warsztaty/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „Rajza* z Korfantym: Superbohater”, edukacja historyczna w animacji kulturowej
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/rajza-z-korfantym-superbohater-edukacja-historyczna-w-animacji-kulturowej-warsztat/
WARSZTAT: „Od wypalenia do dobrostanu”, warsztaty z pracy w kulturze i kultury pracy
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/od-wypalenia-do-dobrostanu-praca-w-kulturze-i-kultura-pracy-warsztaty/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „Ratownicy wspólnot lokalnych, naprawiacze świata i pracownicy kultury – kim jesteśmy?”
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/ratownicy-wspolnot-lokalnych-naprawiacze-swiata-i-pracownicy-kultury-kim-jestesmy-warsztat/
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Działania społeczne w obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 15.00-18.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/solidarnosc-codziennie-miejsce-wspoldzialania-grup-i-organizacji-stworzone-przez-instytucje-kultury-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/spacer-po-stoczni-poszukiwaniu-aktywnosci-spolecznej-kulturalnej-i-artystycznej-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/ulica-gdynskich-kosynierow-czyli-jak-stworzyc-grupe-sasiedzka-wizyta-studyjna/
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Wizyta studyjna w ośrodkach kulturalnych i społecznych w dzielnicy Orunia
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 16.00-19.30 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/gdanski-archipelag-kultury-stacja-orunia-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/gdanska-fundacja-innowacji-spolecznej-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/spacer-po-oruni-z-lokalna-przewodniczka/
WIZYTA STUDYJNA: Wizyta studyjna w ośrodkach kulturalnych i społecznych dzielnicy Brzeźno
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 16.00-18.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/dom-zdrojowy-hevelianum-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/dom-sasiedzki-przy-polnocnej-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/gdanski-archipelag-kultury-projektornia-wizyta-studyjna/
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Wizyta studyjna w ośrodkach kulturalnych i społecznych dzielnicy Nowy Port
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 16.00-19.30 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/stowarzyszenie-180-stopni-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/mewka-fundacja-spolecznie-zaangazowana-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/spacer-po-nowym-porcie-z-lokalna-przewodniczka/
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Wizyta studyjna w ośrodkach kultury dzielnicy Wrzeszcz
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 16.00-19.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/miejski-teatr-miniatura-wizyta-studyjna/ https://niekongres.pl/wydarzenia/fundacja-palma-wizyta-studyjna/
BRAK MIEJSC
DZIAŁANIA DODATKOWE: Oprowadzanie po 100czni
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 21.30-22.15
Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/oprowadzanie-po-100czni/
BRAK MIEJSC
DZIAŁANIA DODATKOWE: Spacer po Nowym Porcie z Lokalną Przewodniczką
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 18.00-19.30. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/spacer-po-nowym-porcie-z-lokalna-przewodniczka/
BRAK MIEJSC
DZIAŁANIA DODATKOWE: Spacer po Oruni z Lokalną Przewodniczką
Data i godzina: 15.06.2023, godz. 18.00-19.30. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/spacer-po-oruni-z-lokalna-przewodniczka/
BRAK MIEJSC

Dzień 16.06.2023 r.

WARSZTAT: „Od wypalenia do dobrostanu”, warsztaty z pracy w kulturze i kultury pracy (16.06)
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.00-11.00.Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/od-wypalenia-do-dobrostanu-praca-w-kulturze-i-kultura-pracy-warsztaty/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „W jaki sposób mogę zastosować Deklarację Praw Człowieka w moich działaniach?”
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.00-11.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/w-jaki-sposob-moge-zastosowac-deklaracje-praw-czlowieka-w-moich-dzialaniach-warsztat/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „Game design dla animujących kulturę”
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.00-11.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/game-design-dla-animujacych-kulture-warsztat/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „AI w animacji kultury i edukacji: sposoby na wykorzystanie Midjourney i ChatGPT”
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.00-11.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/ai-w-animacji-kultury-i-edukacji-sposoby-na-wykorzystanie-midjourney-i-chatgpt-warsztat/
BRAK MIEJSC
WARSZTAT: „Sedentaryzm w kulturze i kultura w ruchu”
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.00-11.00.
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Śniadanie w Plonach. Wizyta w Ogrodzie Miejskim
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.00-11.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/fundacja-plony-wizyta-studyjna/
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Metropolitanka.
Międzypokoleniowe spotkanie z emerytowaną pracownicą Stoczni Gdańskiej Urszulą Ściubeł i herstoryczką Anną Miler. Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.30-11.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/metropolitanka-wizyta-studyjna/
WIZYTA STUDYJNA: Hackerspace. Otwarta przestrzeń technologiczna i przyjazna społeczność
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.30-11.00. Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/hackerspace-wizyta-studyjna//
BRAK MIEJSC
DZIAŁANIA DODATKOWE: "Wyjście z Ur" w reż. Rity Jankowskiej
Czytanie performatywne przeciw stracie. Próby: 14.06.2023, godz. 18.00-21.00; 15.06.2023, godz. 18.00-20.00;
występ: 15.06.2023, godz. 20.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/wyjscie-z-ur-czytanie-performatywne-przeciw-stracie/
DZIAŁANIA DODATKOWE: Chór Narzekań
Muzyka i przygotowanie: Paweł Szamburski. Próby: 14.06.2023, godz. 19.00-21.00; 15.06.2023, godz. 10.00-12.00; występ: 16.06.2023, godz. 11.00 Szczegóły: https://niekongres.pl/wydarzenia/chor-narzekan-na-niekongresie/
BRAK MIEJSC
WIZYTA STUDYJNA: Nadbałtyckie Centrum Kultury (Centrum św. Jana)
Data i godzina: 16.06.2023, godz. 9.30-11.00
BRAK MIEJSC
© 2024 Instytut Kultury Miejskiej